Speel online wetenschappelijke SOLK-quiz

Speel online wetenschappelijke SOLK-quiz

Speel online wetenschappelijke SOLK-quiz

4 Reacties op Speel online wetenschappelijke SOLK-quiz

Op 1 okt 2015 werd in Zwolle het landelijke Netwerk Onbegrepen Lichamelijke Klachten (NOLK)-congres gehouden. Twee redacteuren van SOLK.nl openden dit congres met een SOLK-quiz. U kunt ook online meedoen met deze quiz:

VRAAG 1. Consult versus interventie bij chronische whiplash. Een twaalf weken durend intensief oefenprogramma is niet effectiever dan een eenmalig fysiotherapeutisch consult.

A. Juist

B. Onjuist

 

VRAAG 2. Hypnose bij prikkelbare darm syndroom. Hypnotherapie is effectiever dan care as usual bij het prikkelbare darm syndroom, maar dat effect verdwijnt na een jaar.

A. Juist

B. Onjuist

 

VRAAG 3. Freud meets fMRI? Volgens een fMRI studie kunnen conversieklachten een escape bieden voor een als dreigend ervaren life event.

A. Juist

B. Onjuist

 

VRAAG 4. Rituximab effectief bij CVS? Infuus met rituximab (monoklonaal antilichaam) is een effectief medicijn bij het chronischevermoeidheidsyndroom.

A. Juist

B. Onjuist

 

VRAAG 5. Paracetamol is naast een pijnstiller ook een…

A. Cognitiestiller

B. Emotiestiller

 

VRAAG 6: Voorspelt verwijsbrief huisarts SOLK? Verwijsbrieven van de huisarts voorspellen met een zekerheid van 92% dat er sprake is van SOLK. Een belangrijke voorspeller die gevonden werd is het gebruik van:

A. Lekentermen

B. Negatieve toonzetting van de huisarts

 

VRAAG 7. Effectiviteit therapeutische sedatie met propofol bij conversiestoornis. Door sedatie met propofol kunnen onbewuste conflicten aan het licht komen bij patiënten met een conversiestoornis.

A. Juist

B. Onjuist

 

VRAAG 8. Amputatie ledemaat bij CRPS. In Groningen werden amputaties van het aangedane ledemaat bij therapieresistente patiënten bij CRPS. Bij hoeveel % keerde CRPS terug?

A. circa 25%

B. circa 75%

De artikelen met referentie waarop deze vragen gebaseerd zijn, kunt u terugvinden met de zoekfunctie op SOLK.nl  Tijdens de SOLK-quiz op het NOLK-congres waren er drie mensen in de zaal die alle vragen goed hadden, zij wonnen SOLK-taartjes. U kunt meedoen voor de eeuwige roem! Controleer hier of u de juiste antwoorden hebt gegeven: 1A, 2B, 3A, 4B, 5B, 6A, 7B, 8A.


About the author:

Tags:

Related Posts

4 Comments

 1. J.  - 16 oktober 2015 - 3:47 pm
  /

  Wat een bijzondere vraag m.b.t. de werking van rituximab gebaseerd op een artikel elders op uw site:http://www.solk.nl/2015/07/rituximab-bij-het-chronischevermoeidheidssyndroom-voorbarige-conclusies/

  U heeft een nog niet goed onderzocht onderwerp gereduceerd tot een eenvoudige juist/niet juist kwestie.

  Als het oorspronkelijke artikel leest (en niet de door uw opinie gekleurde samenvatting, die overigens nog aanmerkelijk genuanceerder was dan deze vraag):
  http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0129898#abstract0

  valt inderdaad het nodige aan te merken op het onderzoeksdesign, harde conclusies vallen dus inderdaad niet te trekken. In combinatie met de bevindingen dat er bij mensen met CVS/ME wel degelijk ontstekingen in de hersenen gevonden worden (dus niet alleen afwijkende hersenstucturen) lijkt mij dit echter een zeer interessante aanzet tot meer onderzoek dat voldoet aan hogere wetenschappelijke criteria.

  Wat bijv. interessante bevinden zijn uit het onderzoek is dat mensen in een eerdere onderzoek met een kortere behandeling minder goed reageerden dan bij de in dit onderzoek veel langer lopende behandeling. Het komt namelijk bij auto-immuunziekte vaak voor dat het maximale effect van de behandeling pas laat op treedt.

  Wat verder interessant is is dat negen patiënten die in een eerdere studie een placebo kregen en daar niet op reageerden nu wel reageerden op het echte medicijn. Dat sluit uiteraard een placebo effect niet uit, maar het maakt de kans dat hier puur sprake is van een placebo effect wel kleiner.

  Ik ben reuze benieuwd naar het eerste onderzoek waarbij patiënten bij wie m.b.v. een hersenscan een ontstekingproces is (in tegenstelling tot uw bericht hierover elders op deze site is dat namelijk wel degelijk het geval) gevonden deelnemen aan een gerandomiseerd dubbelblind placebo gecontroleerd onderzoek. Waarbij dan niet alleen gekeken wordt naar symptomen, maar ook naar zichtbare verschillen bij de hersenscan.

  Dergelijk onderzoek zou uiteraard ook erg interessant vervolgonderzoek zijn bij mensen met psychiatrische aandoeningen waarbij het inmiddels aannemelijk is gemaakt dat ook bij hen een afweerreactie (van het immuunsysteem, geen ‘psychische’ afweer) in de hersenen de oorzaak van het probleem is (in Nederland o.a. onderzocht door Drexhage)

  • Lineke  - 21 oktober 2015 - 4:13 am
   /

   Beste J.

   Bij deze vraag gaat het erom of behandeling met rituximab bij het chronischevermoeidheidssyndroom al ‘evidence-based medicine’ (EBM) betreft. EBM is ‘het expliciet, oordeelkundig en consciëntieus gebruikmaken van het beste beschikbare bewijs bij het maken van een keuze voor de behandeling van een patiënt. EBM is vooral gebaseerd op resultaten die zijn verkregen uit dubbelblinde randomized controlled trials (RCT) en meta-analyses van zulke RCTs.’
   We zeggen met deze QUIZ-vraag dus niet dat de onderzoeksbevindingen niet kloppen, maar wel dat het verder onderzocht zou moeten worden (deze trial was niet blind, niet gerandomiseerd en met een klein aantal patiënten). Zodra een behandeling EBM is, zou je bij iedere patiënt deze therapeutische optie moeten overwegen, en dat is nu nog niet het geval.

   Met vriendelijke groet,
   Lineke Tak
   namens SOLK.nl

 2. J.  - 21 oktober 2015 - 7:51 am
  /

  Dat de vraag ging over of het hier een evidence based behandeling blijkt niet uit de vraag zo als hier weergegeven.

  Dat ik begrijp dat het hier nog niet om een evidence based behandeling gaat blijkt volgens mij al duidelijk uit mijn reactie.

  De antwoord optie ‘mogelijk’ lijkt mij vooralsnog het enige correcte antwoord op de vraag zo als hier weergegeven.

  Voor de nuance, ik ben het dus ook niet eens met de jubelende conclusie elders (media, patientenfora) dat nu de oorzaak en behandeling van CVS is gevonden. Voor zover ik kan zien is het echter een steekhoudende en interessante theorie die het zeker verdient om uitgebreid verder onderzocht te worden.

  • Lineke  - 21 oktober 2015 - 6:59 pm
   /

   Ik ben het eens dat de vraag in deze quiz wellicht wat ‘kort door de bocht’ kan overkomen, wellicht ook deels ingegeven door de jubelconclusies. Maar eigenlijk zijn we het volgens mij wel eens over hoe deze trial te bekijken: interessant, zou verder onderzocht moeten worden, maar het zegt nog niets vanwege in onze beschouwing genoemde tekortkomingen.

Back to Top