SOLK in het kort

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) zijn klachten die langer dan enkele weken duren en waarbij na adequaat medisch onderzoek geen somatische aandoening wordt gevonden die de klachten voldoende verklaart.

Andere benamingen en voorbeelden van SOLK zijn: somatoforme stoornissen (DSM-IV), somatisch-symptoomstoornissen (DSM-5), chronische pijnstoornis, functionele somatische syndromen zoals prikkelbaredarmsyndroom, chronischvermoeidheidssyndroom en fibromyalgie, functionele klachten, onbegrepen klachten, functioneel neurologische klachten of conversiestoornis.

Bij de huisarts is 30 – 50% van de gepresenteerde lichamelijke klachten somatisch onvoldoende verklaard. Ook op somatische poliklinieken in het ziekenhuis is de prevalentie van SOLK hoog: bij de neuroloog, reumatoloog, longarts, gastro-enteroloog, cardioloog, gynaecoloog en internist liggen deze percentages tussen de 41 – 66%.

Ookal zijn de klachten ‘somatisch’ niet volledig begrepen, dat wil niet zeggen dat ze eigenlijk best goed te begrijpen zijn. Er zijn namelijk steeds meer biopsychosociale factoren bekend die kunnen bijdragen aan het ontstaan en instandhouden van SOLK. Ook bij somatisch verklaarde klachten correleert de last die mensen ervan hebben vaak niet met de gevonden pathologie. Ook hier spelen, net als bij SOLK, biopsychosociale factoren een rol.

Als er sprake is van aanhoudende lichamelijke klachten die belemmeren in het dagelijks leven, zijn er zijn diverse evidence-based behandelmethoden.

Back to Top